Ăn trộm đồ

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Bạn phải khéo léo trộm những đồ lót rơi trong nhà và chuồn ra ngoài êm xui trước khi bị nhìn thấy.

6953 đã chơi game
skilful, puzzle, funny, game