7 viên ngọc rồng

Chọn nhân vật, sau đó nhấn Fight để bắt đầu. Player 1 sử dụng phím K, H, U để di chuyển, phím A, S, D, W dùng để tấn công. Player 2 sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, các phím 7,8,9 và / để tấn công.

9783 đã chơi game
action, multiplayer, game