Video quay chậm viên đạn bay

Clip này giúp bạn hiểu rõ hơn việc quả trứng, chai rượu, quả dưa... bị công phá thế nào khi viên đạn bay qua.

15553 đã xem


Còn nhiều nữa, xem thêm...