Loading the player...

Hổ trâu đánh nhau

Clip hai loài vật lao vào nhau để dàn trận đánh nhau tơi bời.  

Do những mâu thuẫn không thể điều hòa, hai loài vật lao vào nhau để dàn trận đánh nhau tơi bời.

4740 đã xem