Cho mày 1 phát nè...

Cho mày 1 phát nè...
Cho mày 1 phát nè...
19252
animal,

Á, nó sút mạnh lém đó...(lấy mấy cái gziỏ này che đở anh em ui...)

Á, nó sút mạnh lém đó...(lấy mấy cái gziỏ này che đở anh em ui...)
Á, nó sút mạnh lém đó...(lấy mấy cái gziỏ này che đở anh em ui...)
22267
sport,


Còn nhiều nữa, xem thêm...