Người ta đi biển dùng cát xây lâu đài chơi, còn anh này thì chơi 1 ụ bự !

Đây là tác phẩm tui ị ra :P
Đây là tác phẩm tui ị ra :P
30742
vui nhon, mien binh luan,

Bao giờ nó mới lớn đây !!!

Bao giờ nó mới lớn đây !!!
Bao giờ nó mới lớn đây !!!
26596
kids,

Ùh, mấy đứa này lâu quá, làm điếu coi...

Ùh, mấy đứa này lâu quá, làm điếu coi...
Ùh, mấy đứa này lâu quá, làm điếu coi...
30067
kids,


Còn nhiều nữa, xem thêm...