Ơi, sao ta nhớ nàng quá

Ơi, sao ta nhớ nàng quá
Ơi, sao ta nhớ nàng quá
23772
kids,

Thế này thì nhầm nhò gì anh

Thế này thì nhầm nhò gì anh
Thế này thì nhầm nhò gì anh
19262
kids,

Mấy con dzợ mình đâu hết rồi?

Mấy con dzợ mình đâu hết rồi?
Mấy con dzợ mình đâu hết rồi?
23362
kids,


Còn nhiều nữa, xem thêm...