Bựa không còn chỗ nói

Bựa không còn chỗ nói6221

Thời buổi này cũng lắm đứa điên, điên một cách vô duyên không thuốc chữa

AchentinaLuật thế hệ mớiHư nè !Nokia 7210