Khi em khóc hãy gọi cho tôi

Khi em khóc hãy gọi cho tôi14006

Tôi không hứa làm em cười, nhưng tôi sẽ cười vào mặt em

Blue screen of deathShow hàngAi chung thủy nhấtTắm nắng kiểu Mexico