Up yours... !

Up yours... !19491

Không hiểu cớ chi mà phải dùng đến ngón tay thối -> một fan hâm mộ cuồng không đợi tuổi

Show hàngGiang hồ xóm nhà cháyAchentinaPrehistoric age !