Lùn giờ chỉ còn là quá khứ

Lùn giờ chỉ còn là quá khứ14228

Các anh chị em nào muốn cao thì học hỏi bạn này nhé

Poor stupid duckNo lemon questionUp yours... !Achentina