Đợi chờ là một hạnh phúc

Đợi chờ là một hạnh phúc3803

Chắc hẳn ai đó đã từng cho bạn leo cây, đừng bi quan, bạn nên biết, đợi chờ là cả một hạnh phúc lớn...

Một ngàn đồng của Nobita ở đâu ?Khoe răngI love youTra tấn kiểu Mỹ