Thơ tình trong truyện Doreamon

Thơ tình trong truyện Doreamon6331

Cùng nghe Nobita và Doreamon ngâm thơ tình

Một phát là anh dzề đích ngayTriết lý họ nhà vừa mập vừa tham ănLàm sao để khui biaNhóc 23