Muốn gì được nấy

Muốn gì được nấy3240

Được thần đèn cho 3 điều ước, nhưng vì nấn ná suy nghĩ, anh chàng nọ đã mất luôn cả 3, bài học đặt ra là khi có cơ hội, hãy quyết định ngay và đừng chần chờ mà bỏ lỡ.

Giống tốtThuở béKẹt giữa đườngSinh vật mới