Một ngàn đồng của Nobita ở đâu ?

Một ngàn đồng của Nobita ở đâu ?3791

Nô mượn Mon 50k và Xê 50K là 100K. Nô ra chợ mua đôi giày 97K, vậy Nô còn lại 3K, Nô trả Mon 1K và Xê 1K, vậy Nô còn lại 1K. Nô còn thiếu Mon 49K và Xê 49K là 98K và Nô còn 1K là 99K? Vậy sao Nô lại mất 1K ???

Post quảng cáo siêu đỉnhThơ tình trong truyện DoreamonThuở béChuyện ba người